دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

پاسخ آزمونک شماره 1 _ ویژه کارشناسی ارشد پیام نور

پنجشنبه 29 مرداد 1394

 

پاسخ آزمونک شماره یک

کارشناسی ارشد پیام نور

شماره سوال

پاسخ

1

گزینه الف ) انسان گرایی

2

گزینه ب) فعال

3

گزینه ج) پدیدار شناختی

4

گزینه ب) شناختی

5

گزینه ب) ساختار گرایی

6

گزینه الف) ذهن گرایی

7

گزینه الف) زمینه یابی

8

گزینه الف) سازه شخصی

9

گزینه ج) مشاهده غیر مستقیم مطرح می شود.

10

گزینه الف) جزء را فدای کل می کنند.

 

 

 

مطالب دیگر آزمونک ویژه کنکور روانشناسی
اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشد آزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامه آزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامه اصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامه آزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامه آزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامه آزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامه آزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیت آزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضی آزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامه