دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

برنامه کلاس های کنکور سراسری کارشناسی ارشد روانشناسی ترم تابستان 93

شنبه 30 فروردين 1393

 

 برنامه کلاس های کنکور سراسری کارشناسی ارشد تابستان 93

روانشناسی عمومی

 

درس

روز

ساعت

استاد

مدت دوره

شهریه

روانشناسی رشد

چهارشنبه

 17 تا 18:30

محمدی

30 ساعت

210،000

روان شناسی مرضی

چهارشنبه

18:30 تا 20:30

محمدی

30 ساعت

210،000

آمار

پنج شنبه

13 تا 17

حبیبی

40 ساعت

280,000

روان شناسی فیزیولوژیک

پنج شنبه

17 تا 20

پیری

40 ساعت

280,000

زبان

جمعه

8 تا 11

ترکاشوند

40 ساعت

280,000

علم النفس

جمعه

11 تا 14

خدامرادی

30 ساعت

210،000

روانشناسی عمومی

جمعه

14 تا 17

رحیمی

30 ساعت

210،000

 
 

 روانشناسی تربیتی

 

درس

روز

ساعت

استاد

مدت دوره

شهریه

روانشناسی رشد

چهارشنبه

17 تا 18:30

محمدی

30 ساعت

210,000

آمار

پنج شنبه

13 تا 17

حبیبی

40 ساعت

280,000

زبان

پنج شنبه

17 تا 20

زمانیان

40 ساعت

280,000

تربیتی

جمعه

11 تا 14

رحیمی

30 ساعت

210,000

روانشناسی عمومی

جمعه

14 تا 17

رحیمی

30 ساعت

210,000

 

                

روانشناسی بالینی

 

درس

روز

ساعت

استاد

مدت دوره

شهریه

روانشناسی رشد

چهارشنبه

17 تا 18:30

محمدی

30 ساعت

210,000

روان شناسی مرضی

چهارشنبه

18:30 تا 20:30

محمدی

30 ساعت

210,000

آمار

پنج شنبه

13 تا 17

حبیبی

40 ساعت

280,000

روان شناسی فیزیولوژیک

پنج شنبه

17 تا 20

پیری

40 ساعت

280,000

زبان

جمعه

8 تا 11

ترکاشوند

40 ساعت

280,000

علم النفس

جمعه

11 تا 14

خدامرادی

30 ساعت

210,000

روانشناسی بالینی

جمعه

14 تا 17

جمشید محمدی

30 ساعت

210,000

 

                  

مطالب دیگر اخبار ارشد روانشناسی
ارشد روانشناسی تاثیر ۲۰ درصدی معدل در فراگیر ارشد| ظرفیت پذیرش ۳۳ هزار نفری شروع ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ فراگیر پیام‌نور از چهارشنبه اعلام زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 95 آزاد تغییر در شرایط پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد در سال 96 داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ تا ساعت ۲۴ روز امروز شنبه، ۲۴ مهر ماه فرصت دارند در تکمیل ظرفیت ثبت‌نام کنند. تمدید مهلت انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۴ مهرماه ثبت نام بیش از 50 هزار داوطلب در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۵ اعلام زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 1396 اعلام زمان ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد 96