دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

معرفی منابع و مواد امتحانی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت روانشناسی بالینی

دوشنبه 16 آذر 1394

 

       منابع و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت روانشناسی بالینی 

       

روان شناسی بالینی

نام درس

ضریب

معرفی منابع

آسیب شناسی روانی

1.5

1- سه جلد خلاصه روان پزشکی – کاپلان

2- آسیب شناسی روانی هالجین ترجمه سید محمدی

نظریه های شخصیت

2

1- نظریه های شخصیت – پروین ترجمه کدیور

2- نظریه های شخصیت – شولتز ترجمه سید محمدی

نظریه های روان درمانی

2

1- نظریه های روان درمانی - عبداله شفیع آبادی

2- نظریه های روان درمانی - پروچسکا

ارزیابی روان شناختی (مصاحبه بالینی و آزمون های روانشناختی)

1

مارنات – پاشا شریفی

روانشناسی عمومی و رشد

1.5

1- هیلگارد ترجمه براهنی

2- لورابرگ ترجمه سید محمدی

بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار

1

1- خدا پناهی

2- کارلسون

روانشناسی بالینی

1.5

1- فیرس ترجمه فیروزبخت

2- کرامر ترجمه فیروزبخت

آمار و روش تحقیق

1.5

 دلاور

زبان عمومی

2

 
 
 

شرایط شرکت در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت: کلیه رشته های روانشناسی – مشاوره و راهنمایی

 

 

 

 

مطالب دیگر اخبار ارشد روانشناسی
ارشد روانشناسی تاثیر ۲۰ درصدی معدل در فراگیر ارشد| ظرفیت پذیرش ۳۳ هزار نفری شروع ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ فراگیر پیام‌نور از چهارشنبه اعلام زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 95 آزاد تغییر در شرایط پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد در سال 96 داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ تا ساعت ۲۴ روز امروز شنبه، ۲۴ مهر ماه فرصت دارند در تکمیل ظرفیت ثبت‌نام کنند. تمدید مهلت انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۴ مهرماه ثبت نام بیش از 50 هزار داوطلب در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۵ اعلام زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 1396 اعلام زمان ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد 96