دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

برنامه کلاس های کنکور دکتری روانشناسی ترم پاییز 94

چهارشنبه 01 مهر 1394


برنامه کلاس‌های دکتری مجموعه روانشناسی (عمومی، بالینی، سلامت)
ویژه کنکور سراسری))

ردیف

نام درس

مدت دوره

مدرس

روز

ساعت

شهریه (ریال)

1

آمار و روش تحقیق

50 ساعت

کد 1: استاد  ضرغامی

جمعه

12 تا 16

7،000،000

کد 2: استاد  حبیبی

پنجشنبه

8 تا 12

کد 3:  استاد   گنجی

پنجشنبه

16 تا 19

2

روانشناسی رشد

30 ساعت

کد 1:  استاد محمدی

جمعه

16 تا 18

5،000،000

کد 2:  استاد محمدی

دوشنبه

8 تا 10

3

زبان انگلیسی
(عمومی)  

44 ساعت

استاد قاسمی

پنجشنبه

8 تا 12

5،000،000

جمعه

16 تا 20

4

آسیب شناسی روانی

30 ساعت

کد 1:  استاد محمدی

جمعه

18 تا 20

5،000،000

کد 2:  استاد محمدی

دوشنبه

10 تا 12

5

یادگیری

30 ساعت

استاد محمدی

دوشنبه

13 تا 16

5،000،000

6

شخصیت

30 ساعت

استاد محمدی

شنبه

17 تا 20

5،000،000

7

استعداد تحصیلی

44 ساعت

استاد وکیلی

پنجشنبه

13:30تا 17:30

5،000،000

 

 

برنامه کلاس‌های دکتری روانشناسی تربیتی
ویژه کنکور دانشگاه آزاد))

 

ردیف

نام درس

مدت دوره

مدرس

روز

ساعت

شهریه (ریال)

1

روانشناسی رشد

30 ساعت

کد 1:  استاد محمدی

جمعه

16 تا 18

5،000،000

کد 2:  استاد محمدی

دوشنبه

8 تا 10

2

آمار و روش تحقیق

50 ساعت

کد 1: استاد ضرغامی

جمعه

12 تا 16

7،000،000

کد 2: استاد حبیبی

پنجشنبه

8 تا 12

کد 3: استاد گنجی

پنجشنبه

16 تا 19

3

متون تخصصی

40 ساعت

کد 1: استاد تقی‌زاده

پنجشنبه

17 تا 20

6،000،000

کد 2: استاد گنجی

پنجشنبه

13 تا 16

4

 

روانشناسی یادگیری
 

30 ساعت

استاد محمدی

دوشنبه

13 تا 16

5،000،000

5

 

روانشناسی تربیتی
 

30 ساعت

استاد محمدی

دوشنبه

16 تا 19

5،000،000

6

سنجش و
اندازه گیری

30 ساعت

استاد ضرغامی

جمعه

9 تا 12

5،000،000

7

 

زبان عمومی
 

44 ساعت

استاد قاسمی

پنجشنبه

8 تا 12

5،000،000

جمعه

16 تا 20

8

 

استعداد تحصیلی
 

30 ساعت

استاد وکیلی

پنجشنبه

13:30 تا 17:30

5،000،000

 


برنامه کلاس‌های دکتری روانشناسی سلامت
ویژه کنکور دانشگاه آزاد))

 

ردیف

نام درس

مدت دوره

مدرس

روز

ساعت

شهریه (ریال)

1

آمار و روش تحقیق

50 ساعت

کد 1:  استاد  ضرغامی

جمعه

12 تا 16

7،000،000

کد 2: استاد   حبیبی

پنجشنبه

8 تا 12

کد 3: استاد   گنجی

پنجشنبه

16 تا 19

2

متون تخصصی

40 ساعت

کد 1: استاد تقی‌زاده

پنجشنبه

17 تا 20

6،000،000

کد 2: استاد گنجی

پنجشنبه

13 تا 16

3

روانشناسی رشد

30 ساعت

کد 1: استاد محمدی

جمعه

16 تا 18

5،000،000

کد 2: استاد محمدی

دوشنبه

8 تا 10

4

نوروسایکولوژی

30 ساعت

استاد پیری

جمعه

8 تا 12

6،000،000

5

نظریه های روان درمانی

30 ساعت

استاد کشاورز

پنجشنبه

14 تا 17

5،000،000

6

آسیب شناسی روانی

30 ساعت

کد 1: استاد محمدی

جمعه

18 تا 20

5،000،000

کد 2: استاد محمدی

دوشنبه

10 تا 12

7

روانشناسی سلامت کارگاه تست زنی
 

50 ساعت = 30 ساعت کلاس کارگاه تست زنی

(طرح طلایی)

استاد  محمدی

پنجشنبه

12 تا 14

6،000،000

استاد عالمی

 

 


برنامه کلاس‌های دکتری روانشناسی عمومی
ویژه کنکور دانشگاه آزاد))

 

ردیف

نام درس

مدت دوره

مدرس

روز

ساعت

شهریه (ریال)

1

آمار و روش تحقیق

50 ساعت

کد 1: استاد ضرغامی

جمعه

12 تا 16

7،000،000

کد 2: استاد حبیبی

پنجشنبه

8 تا 12

کد 3: استاد گنجی

پنجشنبه

16 تا 19

2

علم النفس

30 ساعت

استاد محمدی

شنبه

12 تا 14

5،000،000

3

کودکان استثنایی

30 ساعت

استاد محمدی

شنبه

14 تا 17

5،000،000

4

شخصیت

30 ساعت

استاد محمدی

شنبه

17 تا 20

5،000،000

5

آسیب شناسی روانی

30 ساعت

کد 1: استاد محمدی

جمعه

18 تا 20

5،000،000

کد 2: استاد محمدی

دوشنبه

10 تا 12

6

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش هیجان

30 ساعت

استاد پیری

جمعه

8 تا 12

6،000،000

7

روانشناسی رشد

30 ساعت

کد 1: استاد محمدی

جمعه

16 تا 18

5،000،000

کد 2: استاد محمدی

دوشنبه

8 تا 10

8

متون تخصصی

40 ساعت

استاد گنجی

پنجشنبه

13 تا 16

6،000،000

استاد تقی‌زاده

پنجشنبه

17 تا 20

 

 

مطالب دیگر اخبار دکتری روانشناسی
ویژگی مقالات علمی پژوهشی دکتری روانشناسی اعلام شیوه حضور در مصاحبه دکتری 97 دانشگاه آزاد انتشار نتایج انتخاب رشته دکتری 97 دانشگاه آزاد نکات مهم برای رزومه موثر برای موفقیت در مصاحبه دکتری مهلت تکمیل فرم صلاحیت دکتری 97 تا دوم تیرماه اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد در هفته جاری دفترچه انتخاب رشته دکتری ۹۷ دانشگاه آزاد دفترچه انتخاب رشته کنکور دکتری ۹۷ منتشر شد اعلام نتایج کنکور دکتری 97 مراحل انتخاب رشته و مصاحبه دکتری