دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

تحلیل سؤالات کنکور آزاد دکتری روانشناسی عمومی، سال 93

سه شنبه 13 اسفند 1392

تحلیل سؤالات کنکور دکتری روانشناسی عمومی 93

«دکتری تخصصی PH.D دانشگاه آزاد اسلامی»

درس روانشناسی رشد:

با توجه با اینکه سوالات کنکور 92 از کتاب خویی نژاد، لورابرگ و منصور بود، در سال 93 سوالات تقریبا از این سه کتاب نبود و منبع سوال در سال 93 از کتاب رشد دکتر احدی، محسنی و همچنین کتاب پاپالیا بود. قابل توجه داوطلبان در کنکور 93، 6 تا سوال از کلبرگ و 5 سوال از پردازش اطلاعات، 2 سوال از پیاژه و یک سوال از اریکسون بود.
 

کلبرگ

6 سوال

پاپالیا – هیلگارد – جزوه و کلاس های دکتر محمدی

پیاژه

2 سوال

هیلگارد – سید محمدی – جزوه و کلاس های دکتر محمدی

فروید

____

 

هال

1 سوال

احدی – محسنی

پردازش اطلاعات

5 سوال

پاپالیا – فروغان – جزوه و کلاس های دکتر محمدی

مارسیا

1 سوال

فروغان – هیلگارد – جزوه و کلاس های دکتر محمدی

برونفن برنر

1 سوال

فروغان – سید محمدی - جزوه و کلاس های دکتر محمدی

نظریه پردازان

5 سوال

احدی – محسنی

قبل از تولد

4 سوال

احدی – محسنی – جزوه و کلاس های دکتر محمدی

 

درس آسیب شناسی روانی:

اختلالات خلقی

3 سوال

کاپلان – دادستان

تعریف و تاریخچه

2 سوال

دادستان – هالجین

اختلالات مواد

1 سوال

کاپلان

اختلالات شخصیت

1 سوال

گنجی - کاپلان

اختلالات شناختی

1 سوال

کاپلان

روان گسیختگی

1 سوال

کاپلان

اضطرابی

2 سوال

کاپلان

تجزیه هویت

3 سوال

دادستان – هالجین

اختلال جنسی

1 سوال

دادستان

شخصیت:

راجرز

2 سوال

پروین ترجمه پروین کدیور

جورج کلی

1 سوال

پروین ترجمه پروین کدیور

کتل

1 سوال

پروین ترجمه پروین کدیور

آلپورت

2 سوال

پروین ترجمه پروین کدیور

رویکرد صفات

1 سوال

پروین ترجمه پروین کدیور

تاریخچه و تعاریف

2 سوال

پروین ترجمه پروین کدیور

آیزنک

1 سوال

پروین ترجمه پروین کدیور

 

درس استثنایی:

نقش کروموزوم ها

5 سوال

احدی – سیف – نراقی – میلانی فر – جزوه و کلاس های دکتر محمدی

طبقه بندی عقب ماندگی ذهنی

2 سوال

احدی - جزوه و کلاس های دکتر محمدی

سبب شناسی عقب ماندگی ذهنی

1 سوال

احدی - جزوه و کلاس های دکتر محمدی

پیشگیری و آزمایشات

1 سوال

احدی – میلانی فر - جزوه و کلاس های دکتر محمدی

درمان عقب ماندگی ذهنی

1 سوال

احدی – میلانی فر- جزوه و کلاس های دکتر محمدی

علت سوخت و سازی عقب ماندگی ذهنی

5 سوال

احدی - جزوه و کلاس های دکتر محمدی

تراتوژن ها در عقب ماندگی ذهنی

2 سوال

احدی - جزوه و کلاس های دکتر محمدی

آسیب های مغزی

1 سوال

احدی - جزوه و کلاس های دکتر محمدی

فلج مغزی

1 سوال

احدی - جزوه و کلاس های دکتر محمدی

نظریه ها

2 سوال

احدی - جزوه و کلاس های دکتر محمدی

غدد درون ریز در عقب ماندگی ذهنی

1 سوال

سیف – نراقی - جزوه و کلاس های دکتر محمدی

اختلال گفتاری

3 سوال

سیف – نراقی - جزوه و کلاس های دکتر محمدی

علم النفس:

تمام سوالات 0 از کتاب احدی و جزوات کلاسی استاد محمدی می باشد.

 

نفس

1 سوال

ابن سینا

8 سوال

کندی

3 سوال

فارابی

5 سوال

ابن رشد

1 سوال

نظریه های جدید

3 سوال

قوای نفس

3 سوال

اصالت عقل

1 سوال

درس فیزیولوژیک و انگیزش هیجان:

سیناپس و انتقال دهنده های عصبی

4 سوال

ساختار دستگاه عصبی و عملکرد آن

4 سوال

فیزیولوژی و غدد درون ریز و هورمون ها

3 سوال

دارو ها

1 سوال

ژن ها و کروموزوم ها

1 سوال

انگیزش هیجان:

خلق و خوی

2 سوال

 

نظریه های اسناد

2 سوال

 

هوش هیجانی

1 سوال

 

هیجان های اصلی و خودآگاه

2 سوال

 

نظریه های هیجان

4 سوال

شافتر، سینگر، هال ژوزف لدوکس، ماورر

نظریه های شرطی

1 سوال

شرطی شدن احشایی

شرطی شدن کسلاسیک

 

بودجه بندی سوالات:

*روش تحقیق

انواع متغیرها: 3 سوال

سوال و فرضیه تحقیق: 1 سوال

روش های جمع آوری اطلاعات: 1 سوال

نمونه گیری: 2 سوال

انواع روش های تحقیق: 7 سوال

منابع: مبانی پژوهش/کرلینجر- روش تحقیق/دلاور

* آمار توصیفی

شاخص های مرکزی و پراکندگی: 1 سوال

همبستگی: 3 سوال

ضرایب همبستگی: 1 سوال

رگرسیون: 1 سوال

* آمار استنباطی

انواع خطا در استنباط آماری: 1 سوال

آزمون های آماری پارامتریک : آزمون Z، آزمون T، آزمون F (تحلیل واریانس) یک عاملی و دوعاملی: 4 سوال

منابع: تحلیل آماری/فرگوسن- استنباط آماری/هومن

 

 

مطالب دیگر اخبار مؤسسه
ثبت نام با تخفیف 30 درصدی کلاس های کنکور دکتری روانشناسی و مشاوره جدول برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری کنکور ارشد و دکتری 98 ثبت نام ارشد و دکتری روانشناسی لینک گروه دکتری و ارشدروانشناسی دفترچه سوالات کنکور دکتری مجموعه روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی سال 93 حضور خانم حربی (مشاور خانواده و تحصیلی) در موسسه کوثر کارت شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) سال 1393 تحلیل سؤالات کنکور آزاد دکتری روانشناسی تربیتی، سال 93 پاسخنامه تشریحی کنکور ارشد سراسری روانشناسی تربیتی 1393 پاسخنامه سؤالات درس آمار و روش تحقیق کنکور دکتری آزاد 93