دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

برنامه کلاس های کنکور دکتری روانشناسی و مشاوره تابستان 97

برنامه کلاس های کنکور دکتری روانشناسی و مشاوره ترم تابستان 97