دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

اسامی رتبه های برتر کارشناسی ارشد روانشناسی 92 _ 93

 

اسامی رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 92 - 93

 

فرناز مهدی پور

15 تربیتی

حدیث میرزایی

 

فاطمه ضرغامی

24 بالینی

کشیشی

 

سمیه توسلی

 

نیلوفر مرآت

 

خانم ظفری

63

جیران خوانساری

73 علوم شناختی

عبداله زاده

 

نوروزی

 

تیما چی

 

مشمول