دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

معرفی منابع و ضرایب کارشناسی ارشد علوم تربیتی (2) دانشگاه سراسری و آزاد

 
 
معرفی منابع و ضرائب کارشناسی ارشد علوم تربیتی (2)

«دانشگاه آزاد و سراسری»
 
 
شماره درس ها:
 
1- زبان 
3- نظریه های مشاوره
4- روان شناسی شخصیت
5- آمار و روش تحقیق
6- سنجش و اندازه گیری
7- مبانی مشاوره و راهنمایی
8- روانشناسی رشد
10- روش ها و فنون مشاوره
11- روان شناسی کودکان استثنایی
12- آموزش و پرورش کودکان
13-کاربرد آزمون ها 
 
 

شماره درس و ضرائب

گرایش

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

روان‌شناسی تربیتی

2

3

0

0

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

کودکان استثنایی

2

2

0

0

2

2

0

2

2

0

3

3

0

 

مشاوره

3

0

3

2

2

0

2

0

0

3

0

0

2

 

مشاوره و راهنما

3

0

3

2

3

0

2

0

0

3

0

0

2

 

 

نام درس

منابع

آموزش و پرورش کودکان

1. روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی دکتر مریم سیف نراقی و عزت ال... نادری

2. اختلالات رفتاری کودکان دکتر مریم سیف نراقی و عزت ال... نادری

3. نارسائی های ویژه یادگیری دکتر مریم سیف نراقی و عزت ال... نادری

4. روان‌شناسی کودکان استثنایی میلانی فر

روان‌شناسی کودکان استثنایی

1. بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی دکتر احدی

2. مجموعه کتاب‌های دکتر سیف نراقی و نادری

روان‌شناسی تربیتی

1. روان‌شناسی پرورشی دکتر علی اکبر سیف

سنجش و اندازه‌گیری

1. ارزشیابی تحصیلی دکتر علی اکبر سیف

2. مقدمه‌ای بر نظریه‌های روان‌سنجی دکتر حمزه گنجی و مهردد ثابت نشر ساوالان

آمار و روش تحقیق

1. احتمالات و آمار کاربردی – دکتر دلاور، انتشازات رشد

2. مبانی نظری و علمی پژوهشی – دکتر دلاور، انتشارات رشد یا روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی – دکتر دلاور، انتشارات ویرایش

3. روش تحقیق در علوم رفتاری – دکتر سرمد، بازرگان و حجازی، انتشارات آگاه

روانشناسی شخصیت

1. نظریه‌های شخصیت – شولتز – ترجمه ی سید محمدی، نشر ویرایش

2. نظری‌های شخصیت – دکتر سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران

3. نظریه‌های روان درمانی پروچسکا – ترجمه ی سید محمدی – انتشارات رشد

اصول و فنون راهنمایی در مشاوره

1. فنون و روش‌های مشاوره (دکتر شفیغ آبادی)

2. مشاوره شغلی و حرفه ای (دکتر شفیغ آبادی)

3. تکنیک‌های خرد در مصاحبه مشاوره ای . دیوید گلدارد، ترجمه سیمین حسینیان

نظریه‌های مشاوره و روان درمانی

1. نظریه روان درمانی دکتر شفیع آبادی و دکتر ناصری

2. نظریه‌های مشاوره لوئیس شیلینگ ترجمه خدیجه آرین

مقدمات مشاوره و راهنمایی

1. مقدمات راهنمایی و مشاوره دکتر شفیع آبادی (انتشارات پیام نور)

2. پویایی گروه و مشاوره گروهی دکتر شفیع آبادی

3. مشاوره تحصیلی و شغلی دکتر شفیع آبادی

کاربرد آزمون

1. آزمون‌های روانی دکتر بهرامی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

2. آزمون‌های فرافکن دکتر بهرامی

3. راهنمای سنجش روانی مارنات، جلد 1 و 2 ترجمه ی دکتر شریفی، انتشارات رشد

روان‌شناسی رشد

1. روان‌شناسی ژنتیک دکتر منصور انتشارات سمت

2. روان‌شناسی رشد برک ترجمه ی سید محمدی جلد 1 و 2 نشر ارسباران

3. روان‌شناسی رشد احدی و بنی جمالی

روان‌شناسی عمومی

1. زمینه روان‌شناسی سانتراک انتشارات رسا

2. زمینه روان‌شناسی اتکینسون و هیلگارد جلد 1 و 2، انتشارات رشد

زبان تخصصی

1. English for students of education1 technology. Mansur Koosha انتشارات سمت

2. English for students of education1 administration. Mansur Koosha انتشارات سمت

1. Reading in psychology_Kianoosh hashemian.samt pub انتشارات سمت