دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

ضرایب و منابع کنکور ارشد و دکتری روانشناسی

معرفی ضرایب و منابع کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی