دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کارگاه اختلال اضطراب فراگیر بر مبنای درمان شناختی_ رفتاری

پنجشنبه 29 مرداد 1394

 

کارگاه اختلال اضطراب فراگیر بر مبنای درمان شناختی- رفتاری

CBT on GAD

شروع دوره از: 92/8/26

یکشنبه ها ساعت 16 تا 20

مدت دوره: 20 ساعت

مدرسان: استاد علی مددیان پاک و استاد مجید مددی

شروع دوره: یکشنبه 92/8/26

شهریه ثبت نام: 150 هزار تومان

تماس: 22253509

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مطالب دیگر کارگاه ویژه رشته روانشناسی
کارگاه آسیب شناسی روانی بر اساس dsm_5 کارگاه آموزشی آسیب شناسی روانی بر اساس DSM_5 زمستان 94 کارگاه آموزشی مقاله نویسی کاربردی روان­شناسی و زمینه­ های وابسته_ آبان 94 کارگاه آموزشی پروپوزال­ نویسی کاربردی روان­شناسی و زمینه ­های وابسته _ آبان 94 مبانی روان شناختی افسردگی و روشهای خود درمانگری نظارتی_ دکتر افروز_ دی 94 کارگاه طرحواره درمانی_ دکتر حمید پور_ دی 94 دوره پیشرفته روان تحلیل گری یونگ_ دکتر سرگلزایی_ آذر94 کارگاه اختلالات یادگیری_دکتر تبریزی_آبان 94 دوره مقدماتی خود هیپنوتیزمی_ دکتر شهیدی_ آبان 94 دوره مقدماتی کارگاه TA_دکتر تبریزی_ پاییز 94