دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سلام .آقای دکتر شما برای موضوع پایان نامه وانتخاب


پرسش : سلام .آقای دکتر شما برای موضوع پایان نامه وانتخاب استاد راهنما ومعرفی استاد .مشاوره دارید؟

پاسخ :

با سلام متاسفانه نه در این زمیته فعالیت ندارم


1392-07-16