دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سلام استاد گرامی برا درس آمار بانک تستی نیست که مع


پرسش : سلام استاد گرامی برا درس آمار بانک تستی نیست که معرفی بکنید؟

پاسخ :

با سلام....بهترین بانک سوال مجموعه 10 سال تست انتشارات فرهنگ می باشد


1392-07-20