دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سلام من درس بالینی رابرای اینکه بالا بزنم به غیر ا


پرسش : سلام من درس بالینی رابرای اینکه بالا بزنم به غیر از فیرس چی راپیشنهاد میکنید بهم ممنون؟.

پاسخ : با سلام علاوه بر فیرس باید کرامر رو هم بخونید

1392-07-28