دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آیا با خواندن کتابای پوران پژوهش میشه رتبه نسبتا خ


پرسش : آیا با خواندن کتابای پوران پژوهش میشه رتبه نسبتا خوبی به دست آورد؟

پاسخ :

با سلام....جروات پوران کافی نمی باشد منابع اصلی رو باید بخوانید


1392-07-30