دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سلام استاد ، میخواستم بپرسم مطالعه کتابهای پروچاسک


پرسش : سلام استاد ، میخواستم بپرسم مطالعه کتابهای پروچاسکا و مارنات با توجه به حجم اونها تا چه حد برای درس روانشناسی بالینی الزامیه ؟

پاسخ :

با سلام هر دو برای درس بالینی مهم هست


1392-08-05