دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سلام استادگرامی حالتون خوبه؟من ازتابستان تاحالادر


پرسش : سلام استادگرامی حالتون خوبه؟من ازتابستان تاحالادرس میخونم ولی باورکنیدانگارچیزی بلدنیستم الانم که ی ک ماه مونده به آزمون سردرگمم چون هنوزچهارکتاب مونده که دوره کنم لطفأبفرماییدچکارکنم؟ چجوری تست بزنم؟ باوجوداینکه شاغل هم هستم میخوام این ماه آخرومرخصی بگیرم

پاسخ :

با سلام

سعی کنید خلاصه های خود را مطالعه کنید و در صورت امکان نکته و تست سراسری ما که همه کتاب ها رو از اول دوره می کنیم و 10 سال تست سراسری را کار می کنیم، شرکت کنید.


1392-10-17