دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

با عرض سلام.اقای دکتر محمدی با وجود اینکه کنکور ار


پرسش : با عرض سلام.اقای دکتر محمدی با وجود اینکه کنکور ارشد ازاد و سراسری یکی شده چرا منابع انها با هم فرق دارد؟

پاسخ :

سلام

کنکور ارشد و سراسری با هم یکی نشده و آزمون و منابع آن از همدیگر متفاوت می باشند.


1392-11-07