دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

با سلام خدمت استاد گرامی برای تاسیس مرکز مشاوره ب


پرسش : با سلام خدمت استاد گرامی برای تاسیس مرکز مشاوره بهتر است ارشد بالینی باشد یا عمومی؟از لخاظ درآمد(مالی)کدام یک بهتر است؟

پاسخ :

سلام

با هر دو گرایش شما میتوانید مجوز سازمان روانشناسی و مشاوره را داشته باشید. از لحاظ درآمد مالی بستگی به نوع فعالیت خودتان دارد.


1392-11-07