دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

با سلام و خسته نباشید . منابع برای درس آسیب شناسی


پرسش : با سلام و خسته نباشید . منابع برای درس آسیب شناسی روانی و درس روان شناسی تربیتی چه دروسی است ؟‌آیا باید کتابهای فیرس و شاملو هم خوانده شود ؟

پاسخ :

سلام

برای درس روانشناسی تربیتی کتاب دکتر سیف رو باید مطالعه کنید و برای درس آسیب شناسی روانی کتاب هالجین به همراه کتاب تست موسسه تألیف محمدی - دماوندیان


1392-11-14