دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سلام استاد با میانگین مطالعه روزی 5 ساعت و با توج


پرسش : سلام استاد با میانگین مطالعه روزی 5 ساعت و با توجه به اینکه در زبان تخصصی قوی هستم، آیا احتمال قبولی در بالینی علوم تحقیقات یا بالینی کرج را دارم؟ سپاس

پاسخ :

سلام

با روزی 5 ساعت مطالعه و اگر زبان و آمار قوی باشید، حتما قبول میشید. پیشنهاد میشه کلاس های نکته و تست ما رو هم شرکت کنید.


1392-11-30