دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

باسلام من کلید آزمون ارشد روانشناسی 93که توسط سازم


پرسش : باسلام من کلید آزمون ارشد روانشناسی 93که توسط سازمان سنجش منتشر شده رابررسی کردم مطمئنم بیش از 10جواب غلط داده بود امکان داره کلید راتغییردهند؟

پاسخ :

سلام

موسسه هم سوالاتی که پاسخ نادرست داشت، را با ذکر منبع با سازمان سنجش مکاتبه کرده است. امیدواریم اعمال نظر شود.


1392-12-02