دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

روانشناسی بالینی طبق دفترچه آزمون ارشد دانشگاه آزا


پرسش : روانشناسی بالینی طبق دفترچه آزمون ارشد دانشگاه آزاد ضریب 4 دارد، چرا سوالاتی به عنوان روانشناسی بالینی وجود ندارد؟

پاسخ :

 

با سلام

گرایش بالینی برای دانشگاه آزاد وجود دارد ولی در منابع امتحانی درسی با نام روانشناسی بالینی وجود ندارد.


1392-12-04