دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سلام استاد به نظر شما تو این فرصت کم برای خواندن


پرسش : سلام استاد به نظر شما تو این فرصت کم برای خواندن روانشناسی شخصیت استفاده ازکدام کتاب کمکی مناسب تر است که همه مطالب رو هم پوشش بده؟

پاسخ :

سلام

می توانید از بسته های آموزشی ما برای درس شخصیت استفاده کنید. 

تماس: 22253509


1392-12-11