دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سلام استاد در کنار کتاب شولتز بهترین کتاب مکمل رو


پرسش : سلام استاد در کنار کتاب شولتز بهترین کتاب مکمل رو برای روانشناسی شخصیت کتاب کدوم موسسه می دونید، کتاب ماهان رو برای این فرصت کم مناسب می دانید؟

پاسخ :

سلام

بله کتاب روانشناسی شخصیت ماهان در کنار کتاب شولتز کافیست.


1392-12-12