دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

با عرض سلام وادب با چاپ DSM-5 در امریکا و نشر آن


پرسش : با عرض سلام وادب با چاپ DSM-5 در امریکا و نشر آن و ترجمه بخشهای از آن و تالیف چندین کتاب براساس آن در ایران لیست منابع در آزمون امسال دکترا روانشناسی بالینی چیست با تشکرفراوان

پاسخ :

با سلام

منابع بصورت کامل در سایت موجود است اما برای DSM-5 بهتر است کتاب دکتر گنجی مطالعه شود.


1393-04-11