دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

با سلام .من مدرک ارشدم مدیریت اجرایی هست .آیا میتو


پرسش : با سلام .من مدرک ارشدم مدیریت اجرایی هست .آیا میتونم دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد شرکت کنم؟

پاسخ :

با سلام

فقط میتوانید در آزمون دانشگاه آزاد شرکت کنید.


1393-06-29