دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

باسلام،آیا با مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ب


پرسش : باسلام،آیا با مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی با کارشناسی غیر مرتبط مجوز مطب داده میشود.

پاسخ :

با سلام

با تمامی گرایش های روانشناسی در مقطع ارشد میتوانید مجوز سازمان روانشناسی را داشته باشید


1393-07-08