دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

با سلام در دفترچه ارشد امسال رشته های علوم تربیتی


پرسش : با سلام در دفترچه ارشد امسال رشته های علوم تربیتی 2 به مجموعه روانشناسی 2 انتقال یافته؟

پاسخ :

با سلام

علوم تربیتی 2 با عنوان مجموعه روانشناسی 2 معرفی شده است.


1393-08-24