دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

باسلام،آیا با مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ک


پرسش : باسلام،آیا با مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی که کارشناسی ام غیر مرتبطه، مجوز مطب داده می شود.

پاسخ :

با سلام

باید منتظر تصویب نهایی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره باشیم.


1393-08-26