دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

با سلام. من کارشناسی ارشد کشاو رزی هستم و قصد شرکت


پرسش : با سلام. من کارشناسی ارشد کشاو رزی هستم و قصد شرکت در دکترای روانشناسی ازاد دارم ایا غیر مرتبط بودن کارشناسی ارشد تاثیر قابل توجهی در مصاحبه دارد؟و به نظر شما انصراف از این تصمیم را منجر میشود؟

پاسخ :

با سلام

در آزمون دانشگاه آزاد نمره کتبی بیشتر ملاک است نه مصاحبه.


1393-09-04