دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سلام با مدرک آزاد ارشد بالینی،میشه مجوز کلینیک گر


پرسش : سلام با مدرک آزاد ارشد بالینی،میشه مجوز کلینیک گرفت؟ غیر مرتبط هستم. مرسی

پاسخ :

با سلام

تا ورودی بهمن 93، با ارشد روانشناسی که لیسانس غیر مرتبط داشته باشد میتوانید مجوز بگیرید. 


1393-09-11