دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آیا متن کتاب روانشناسی بالینی فیرس از سال 91 تا ال


پرسش : آیا متن کتاب روانشناسی بالینی فیرس از سال 91 تا الان تغییر کرده است

پاسخ :

با سلام

متن کتاب روانشناسی بالینی فیرس از سال 91 تا الان تغییری نکرده است.


1393-09-12