دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

با سلام، برای خرید بسته آموزشی دکترای روانشناسی سل


پرسش : با سلام، برای خرید بسته آموزشی دکترای روانشناسی سلامت، در سایتتون ثبت نام کردم امام خبری نشد.

پاسخ :

با سلام

لطفاً با مؤسسه تماس بگیرید.


1393-09-17