دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سلام با این درصدها زبان30علم النفس75عمومی70فیزیولو


پرسش : سلام با این درصدها زبان30علم النفس75عمومی70فیزیولوژی30مرضی40رشد40امار45احتمال قبئلی در دانشگاه خوارزمی یا علامه را دارم

پاسخ :

با سلام

با این میانگین درصد ها احتمال قبولی در دانشگاه خوارزمی وجود دارد.


1393-12-18