دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

با سلام و احترام کارشناسی کشاورزی و کارشناسی ارشد


پرسش : با سلام و احترام کارشناسی کشاورزی و کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی گیاهی دارم. 1. می تونم پیام نور ارشد روانشناسی بالینی بخونم؟ 2. می تونم با ارشد روانشناسی بالینی مجوز بگیرم؟ با سپاس

پاسخ :

با سلام

میتوانید شرکت کنید اما برای مجوز گرفتن با دو مقطع پشت سر هم مرتبط باشد.


1393-12-19