دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

چگونه می توان در دکترای پیام نور یا پردیس شرکت کرد


پرسش : چگونه می توان در دکترای پیام نور یا پردیس شرکت کرد؟

پاسخ :

با سلام

دکتری پیام نور از طریق آزمون سراسری میباشد اما دکتری پردیس به صورت جداگانه از طریق سازمان سنجش اعلام میشود.


1393-12-25