دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سلام استاد با درصد تقریبی فیزیو 57استثنائی 54 مرضی


پرسش : سلام استاد با درصد تقریبی فیزیو 57استثنائی 54 مرضی 57 رشد 54 زبان 57 با علم النفس زیر 30 میانگین حدود 47 آیا احتمال رتبه تک رقمی هست؟

پاسخ :

با سلام

برای میانگین زیر 50 درصد، کسب رتبه ی تک رقمی امکان پذیر نمیباشد.


1394-01-24