دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

من لیسانس مددکاری اجتماعی دارم آیا میتوانم کارشناس


پرسش : من لیسانس مددکاری اجتماعی دارم آیا میتوانم کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت شرکت کنم؟

پاسخ :

با سلام

برای وزارت بهداشت، باید لیسانس پرستاری و مامایی و یا مجموعه روانشناسی باشید.


1394-01-31