دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سلام با رتبه 600 عمومی احتمال قبولیم در پیام نور و


پرسش : سلام با رتبه 600 عمومی احتمال قبولیم در پیام نور و یا غیرانتفاعی تهران هست؟

پاسخ :

با سلام

با این رتبه احتمال قبولی بیشتر در غیر انتفاعی میباشد.


1394-02-28