دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

با سلام مجدد نمیدونم چرا جوابمو ندادید... آقای دک


پرسش : با سلام مجدد نمیدونم چرا جوابمو ندادید... آقای دکتر با این ظرفیتهای جدید کم به نظر شما آیا من با رتبه 115 عمومی شانسی برای شبانه شهر تهران دارم

پاسخ :

با سلام

با توجه به ظرفیت های جدید، احتمال قبولی در شبانه تهران پایین می باشد و احتمال قبولی شما بیشتر در شبانه ی شهرستان میباشد.


1394-02-29