دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

باسلام، آقای دکتر برای قبولی در دکتری آزاد روانشنا


پرسش : باسلام، آقای دکتر برای قبولی در دکتری آزاد روانشناسی عمومی در شهرستان های دور مثل ایلام یا زاهدان چه میانگینی لازم است؟

پاسخ :

با سلام

میانگین برای قبولی در شهرستان های دور بین 40 تا 50 درصد میباشد.


1394-02-29