دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سلام من یک بار سوالم را فرستاده بودم حدود 1 ماه پی


پرسش : سلام من یک بار سوالم را فرستاده بودم حدود 1 ماه پیش اما متاسفانه شما جواب ندادید پس دوباره ارسال می کنم : دانشگاه آزاد دکترای روانشناسی بالینی دارد؟ کدام واحد؟ اگر ندارد چرا؟ و آیا امکان دارد که در چندسال اینده بیاورد؟

پاسخ :

با سلام

دانشگاه آزاد دکتری روانشناسی بالینی پذیرش ندارد و دلیل آن به سیستم مدیریتی دانشگاه آزاد مربوط است.


1394-03-22