دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استاد سلام آیابا رتبه 467 بالینی امکان قبولی دانشگ


پرسش : استاد سلام آیابا رتبه 467 بالینی امکان قبولی دانشگاه علم وفرهنگ تهران هست با تشکر

پاسخ :

با سلام

انشاا... شانس قبولی برای دانشگاه علم و فرهنگ دارید.


1394-04-08