دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سلام . آیا قرار است کنکور دکتری روانشناسی بالینی


پرسش : سلام . آیا قرار است کنکور دکتری روانشناسی بالینی حذف شود؟ و چرا ؟ پس ما چه کنیم که ارشد بالینی هستیم ؟ سپاس

پاسخ :

با سلام

قرار نیست که این گرایش حذف بشود، در آزمون دانشگاه آزاد هم که از ابتدا وجود نداشت.


1394-04-21