دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

ادامه تحصیل دررشته روانشناسی تاچه مقطع ایست وآیا ا


پرسش : ادامه تحصیل دررشته روانشناسی تاچه مقطع ایست وآیا اجازه مطب دارد؟

پاسخ :

با سلام

امکان ادامه تحصیل تا نقطع دکتری در ایران امکان پذیر است و طبق ضوابط سازمان نظام روانشناسی امکان تأسیس مرکز مشاوره وجود دارد.


1394-05-06