دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

رشته کارشناسی راهنمایی و مشاوره با رشته کارشناسی ا


پرسش : رشته کارشناسی راهنمایی و مشاوره با رشته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی مرتبط است یا نه

پاسخ :

با سلام

از لحاظ کاری شباهت هایی وجود دارد ولیکن حوزه ی روانشناسی عمومی بسیار گسترده تر می باشد، برای دریافت مجوز از سازمان نظام غیر مرتبط محسوب میشود.


1394-05-13