دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

با مدرک ارشد روانشناسی تربیتی میتوان مطب زد؟ با د


پرسش : با مدرک ارشد روانشناسی تربیتی میتوان مطب زد؟ با دکتراش چه طور؟

پاسخ :

با سلام

طبق آخرین مقررات سازمان نظام روانشناسی، برای دریافت مجوز باید دو مقطع پشت سرهم مرتبط باشه، (یعنی لیسانس - ارشد یا ارشد - دکتری)


1394-09-22