دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

با این درصدهای من میشه دکتری عمومی قبول شد؟ عمومی


پرسش : با این درصدهای من میشه دکتری عمومی قبول شد؟ عمومی20 رشد36 مرضی36 فیزیو20 زبان 15 امار56

پاسخ :

با سلام

با این درصدها احتمال قبولی بالا می باشد


1394-11-11