دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

با سلام و تشکر از زحمات استاد ،من در آزمون ارشد ف


پرسش : با سلام و تشکر از زحمات استاد ،من در آزمون ارشد فراگیر روانشناسی شرکت کرده ام و نمراتی به این صورت دارم...16(3واحدی)،،12(2واحد)،،11(2واحد)،،6(2واحد)،،امکان قبولی من در این آزمون چقدر است؟؟

پاسخ : با سلام متاسفانه با این نمرات احتمال قبولی کم میباشد

1397-03-05