دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سلام استاد گرامی، منمیخام باشما تلف5نی مشاوره بگی


پرسش : سلام استاد گرامی، منمیخام باشما تلف5نی مشاوره بگیرم چه موقع زنگ بزنم؟

پاسخ : سلام وقت بخیر......من یکشنبه ها و سه شنبه ها 13تا15 با این شماره در خدمتم....22253509

1397-03-05